De 10 affaldstyper

Den komplette guide: De 10 forskel­lige affaldstyper på den private og offentlige arbejdsplads

Få overblikket

Sortering af affald gør, at vi kan genanvende langt mere, end vi allerede gør.  Det er ved lov vedtaget, at alle virksomheder pr. 31. december 2022 skal sortere husholdningslignende affald i op til 10 affaldstyper, som vi kender det fra privatboligen.

Affald skal betragtes som en ressource, og det stiller krav til os alle sammen.

www.mst.dk 

Hvordan skal man sortere sit affald?

Affaldssortering

Lær de 10 affaldstyper at kende

De 10 affaldstyper

Madaffald

Madaffald er madrester og for gamle madvarer.
Det er fx mad i alle afskygninger, skræl, skrog, æggeskaller og olivensten, kaffefiltre og teposer i papir og afskårne blomster. Det er ikke servietter, bagepapir, jord fra potteplanter, aske og cigaretskod. Vidste du, at danskerne hvert år smider ca. 450.000 tons madaffald ud (inkl. mad, som kunne være spist). I kroner svarer det til mindst 8,4 milliarder. 


Hvad sker der med madaffaldet? Madaffald bliver kørt til en virksomhed, der fjerner urenheder og neddeler de til såkaldt pulp. Herefter komme pulpen til et biogasanlæg, hvor den bliver blandet med gylle og forgasses. Biogassen kan afsættes på naturgasnettet, hvor der fortrænger naturgas, der et fossilt brændstof. Den afgassede biomasse bliver til naturgødning, der kan erstatte kunstgødning. 

De 10 affaldstyper

Restaffald

Restaffald er affald, som ikke egner sig til genbrug eller genanvendelse, ikke er farligt eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar. 
Det er fx chips- og kaffeposer bestående af flere materialer, snavset papir og pap, skriveredskaber fx kuglepenne og hygiejneaffald. Det er ikke rester fra frokosten, elpærer og flamingo.

Størstedelen af dit restaffald køres til forbrænding, men går faktisk ikke til spilde af den grund for energien bruges nemlig i mange tilfælde til at producere el og varme.

De 10 affaldstyper

Plast

Plast er udtjente produkter, emballager og poser, der overvejende består af plast. Det er fx plastflasker uden pant, plastbakker, -bøtter og plastlåg (mærkater må gerne blive på) og bobleplast. Det er ikke engangsplastikhandsker, plast med elektronik, fx USB-stik, poser med metalfilm fx chipsposer og melamin, fx Margretheskåle og lign.

Plastaffaldet bliver kørt til et anlæg, hvor det bliver trykket sammen. Herefter sendes plasten videre til endnu et anlæg, hvor den sorteres i de forskellige typer, som bliver knust og vasket. Plastikken bliver nu solgt til fabrikker, som bruger den, når de fremstiller nyt plast. Plast, som ikke kan genanvendes, bliver ofte udnyttet til energi, og varmen herfra bliver til strøm og fjernvarme. 

De 10 affaldstyper

Pap

Pap er alt rent og tørt pap. Det er fx papkasser og papemballage, fx bølgepap, papemballage fra fødevarer, karton, paprør fra køkkenruller og toiletruller. Det er ikke vådt og snavset pap samt mad- og drikkekartoner. 

Papaffaldet bliver kørt til fabrikker, som opløser fibrene i pappet i store kar og sier lim og tryksværte fra. Bagefter bliver den grødagtige masse kørt ud på store ruller og tørret. Nu er det klart til igen at blive til nye papkasser og køkkenrullerør.

De 10 affaldstyper

Glas

Glas er alt glas, som er tømt og skrabet rent for mad-eller drikkevarer. Tag gerne låget af, og sortér det for sig. Det er fx glas i alle farver, glasflasker (uden pant), konservesglas og drikkeglas og glasskår fra alle ovenstående. Det er ikke spejle, keramik/stentøj, elpærer og medicinglas.

Glasaffald bliver kørt på et anlæg, hvor de hele flasker bliver sorteret i omkring 100 forskellige flasketyper. Alt glas knuses til skår og sorteres efter farve. Det knuste glas afsættes til glasværker, som smelter det om til nye produkter. 

De 10 affaldstyper

Papir

Papir er alt rent og tørt papir. Det er fx papir i alle farver, fx brunt og farvet papir, papir med klips i, kuverter både med og uden rude, aviser, reklamer, magasiner, brochurer og kvitteringer. Det er ikke vådt og beskidt papir fx servietter, paperback og hardback bøger, karton og bagepapir.

Papiraffaldet bliver kørt til et genanvendelsesanlæg, hvor det bliver visuelt kontrolleret, hvor større urenheder sorteres fra. Derefter presses papiret i store industriballer og kørt til en papirfabrik, der kan lave nyt papir. Her kommer papiret i et kar med vand som udvasker tryksværte, tusch og frasortere klistermærker, tape, plast og metalclips. Papir kan genanvendes op til syv gange.

De 10 affaldstyper

Metal

Metal er emballager, der overvejende består af metal. Det er fx konservesdåser, kapsler og låg fx kaffekapsler uden kaffe, sølvpapir og foliebakker, sammensatte materialer, hvor størstedelen er lavet af metal, fx en saks. Det er ikke gasflasker, spraydåser og metal med elektronik.

Metallet bliver kørt på et sorteringsanlæg. Sorteringen sker blandt andet ved hjælp af magneter og hvirvelstrømme. Jern, nikkel og stål er magnetisk, mens fx aluminium og kobber ikke er. Derefter bliver metallerne kørt til metalvirksomheder, hvor de yderligere sortere og smeltes om. Hvis affaldet kun består af et slags metal, kan de nøjes med at klippe det i mindre stykker, før det bliver smeltet om.

De 10 affaldstyper

Farligt affald

Farligt affald består af mange forskellige ting, der indeholder stoffer og kemikalier. Det er fx spraydåser, malling- og olierester, lyskilder fx elpærer, LED pærer m.m., printerpatroner og batterier. Det er ikke selvantændelige klude og væsker, trykflasker, skarpe genstande, fx glasskår og brugte knive.

Det farlige affald køres til behandlingsanlæg i ind- og udland. Noget af det brændes i ovne, hvor man kan opnå meget høje temperaturer. På den måde uskadeliggøres giftstofferne i affaldet, og man kan bruge varmen til at producere fjernvarme og elektricitet. Andet affald udsættes for kemisk behandling og kan på den måde genanvendes i en eller anden form. 

 

De 10 affaldstyper

Tekstilaffald

Tekstilaffald er udtjent tøj og tekstiler. Det er fx jeans, trøjer, håndklæder, viskestykker. Det er ikke sko, bælter, tasker, genbrugsegnet tøj og karklude.

Tekstilaffaldet sorteres i forskellige kvaliteter, hvorefter det sendes til genanvendelse af tekstilets fibre. Det bliver fx til isoleringsmateriale, klude og nyt tøj. Er tekstilerne beskidte eller mugne bliver de ikke genanvendt, men i stedet brændt og energiudnyttet til el og fjernvarme.   

De 10 affaldstyper

Mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner er emballagekartoner, som har indeholdt fødevarer. Det er fx mælke- og yoghurtkartoner, kartoner til drikke fx juice, saft og kakao, kartoner til mad fx flåede tomater, bønner eller lign. Det er ikke pizzabakker, engangspapkrus, emballageposer af flere materialer fx kaffe- og chipsposer.

En mad- og drikkekarton består af et lag pap yderst og herunder et tyndt lang plast. I nogle kartoner et tyndt lag metal. De fleste kartoner består af 80% pap og 20% plast. For at kunne genanvende materialerne i kartonerne skal lagene skilles ad. Det gøres i en stor vaskemaskine, der opløser papfibrene. Desuden skilles pap- og metallagene fra pappet og fra hinanden. 

Er jeres virksomhed klar til affaldssortering?

Vi står klar til at rådgive jer hele vejen. Vi hjælper med at afdække jeres behov, så I får en effektiv affaldsløsning, der overholder lovgivningen og holder mange år frem.

Find produkter og sammensæt løsning!

Kontakt os for tilbud på en totalløsning!

Skab et mere stilrent look

Er de forskellige farver lidt for voldsomt i indretningen? Så vælg sorte piktogrammer med de genkendelige symboler på affaldssorteringen og skab et mere stilret udtryk

Det er også muligt at finde dem på andre sporg, hvis affaldsbeholderne skal placeres steder, hvor der kommer forskellige nationaliteter.

Affald kan blive til ressourcer

Kopper og sugerør kan blive til ressourcer

Hvis vi gør det rigtigt

Guide brugerne til nemmere affaldssortering

Piktogrammer fås i farver og sort/hvid med de genkendelige symboler fra Brancheforeningen Cirkulær. 

Vil du høre om løsninger, der gør affaldssortering nemmere?

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed. Vi tilbyder altid gratis rådgivning i forhold til valg af affaldsløsning, der matcher jeres behov og budget.

Udfyld formular og bliv kontaktet indenfor 1-2 hverdage.

Vi arbejder desuden tæt sammen en række forhandlere landet over. Forhandlerne tilbyder bl.a. konsulentbesøg og salg via webshop og fysiske butikker.