Kom godt i gang med affaldssortering

3 gode råd: Inddrag, motiver og følg op – sådan kommer du bedst i mål

Kom godt i gang

Lav en plan for implementeringen af affaldsløsninger

Vi gør det allerede derhjemme – altså sortere vores affald. Nu skal arbejdspladserne også med. Vi skal tage vanen med fra det private til arbejdspladsen. Det stiller krav til både medarbejderne og arbejdsgiverne, da det altafgørende er kommunikationen, indretningen og organiseringen af det nye system.

Her får du nogle gode råd til at håndtere den nye virkelighed på arbejdspladsen. Nogle af de gode tips henvender sig til store virksomheder, mens andre henvender sig mest til de små og mellemstore virksomheder.

www.mst.dk 

Fra sur pligt til ren fornøjelse

1. Organisering

Udnævn affaldsansvarlige

Udnævn en affaldsansvarlig, der har hovedansvaret for at implementere affaldssorteringen. Overvej samtidig at udnævne ambassadører, der oplæres som ”affaldseksperter”. Lad dem være ansvarlige for at oplære de øvrige kollegaer.

Gør det til en del af onbording

Indarbejd affaldssortering i jeres onbording ved nyansættelser, i jeres personalehåndbog og/eller generelle guidelines på arbejdspladsen. 

Uddel tømningsansvar

Hvis I ikke har personale ansat til formålet, er det en god idé at udnævne flere medarbejdere, der har ansvar for at tømme affaldsbeholderne på bestemte tidspunkter i løbet af dagen eller ugen. På den måde bliver arbejdsbyrden mindre og medarbejderne føler større ejerskab, når de tildeles ansvaret. 

Få hjælp fra servicepersonale

Jeres affaldsindsamler kan rådgive jer om, hvordan I implementerer affaldssortering på den bedst mulige måde. Skab en god dialog med affaldsindsamleren for at opnå et godt konstruktivt samarbejde. I en stor virksomhed kan det være en god idé at lade jeres rengørings- og serviceudbyder hjælpe med implementeringen.

Vi mener affald er en ressource. Gør du?

 

Affald er et kæmpe problem. Men det er også et enormt potentiale. Eksempelvis kan vi lave plastflasker til biomaterialer. Madrester til biogas. Gammelt papir til papirmasse i nye produkter. Hvis vi vil.

Faktisk kan størstedelen af klodens affald genanvendes. Men det kræver, at vi bliver bedre til at sortere vores affald. Det er derfor, vi er her. I mere end 10 år har vi udviklet stilrene og fleksible affaldssorteringsløsninger, der passer ind på kontoret og ude i skolegården.

Affaldssortering på skole med løbende børn

Affaldssortering er god stil

2. Indretning

Afdæk hvor mange beholdere

Find ud af hvilke og hvor mange typer af affald, I genererer i de forskellige lokaler og opsæt samme antal affaldsbeholdere.

Involvér medarbejdere i placeringen

Involvér relevante medarbejdere, så deres del af arbejdspladsen kan indrettes efter netop deres behov. Det sikrer, at affaldsbeholderne placeres meningsfuldt og gør det intuitivt at benytte dem i løbet af arbejdsdagen.  

Opsæt tydelig markering

Sørg for at alle affaldssystemer er udstyret med piktogrammer, så alle let kan afkode, hvilke typer affald, der hører til hvor. 

Gør det let for filialer at købe

Er I en stor virksomhed, kan I med fordel udarbejde en liste med de forskellige affaldsbeholdere i forskellige størrelser, som virksomheden har valgt at bruge. Dem kan filialerne så bestille efter behov. 

Gør affaldssortering meningsfuldt

3. Kommunikation

Lad ledelsen give den første info

Selvom I har udnævnt en affaldsansvarlig, er det en god idé at lade ledelsen være afsender på den første information om sorteringen. Det kan styrke motivationen blandt jeres medarbejdere.

Lad ikke sorteringsguiden ligge i skuffen

Den relevante information om jeres sortering og diverse affaldstyper bør hænge tæt på jeres affaldssystem.

Giv løbende påmindelser

Det er vigtigt at holde kontinuerligt fokus på affaldssorteringen på arbejdspladsen. Derfor kan I med fordel bruge interne nyhedsmails og personalemøder til at oplyse om nye tiltag eller ændringer. Byd også her spørgsmål til affaldssortering velkomne. 

Få data på jeres affaldssortering

Jeres affaldsindsamler kan sandsynligvis give jer månedlige eller kvartalsvise tal på jeres affaldssortering. På den måde kan I fx følge med i, hvor meget I lykkedes med at minimere jeres restaffald. Tallene kan kommunikeres ud til resten af arbejdspladsen og bruges som udgangspunkt for fælles mål.

Typiske spørgsmål og svar

Det er der flere grunde til. Sortering medfører, at mindre mængder affald ender til forbrænding. Affaldssortering bidrager samtidig til at genanvende langt flere materialer og reducerer dermed CO2-udledningen ved at mindske behovet for at producere nye materialer.  

Der er flere måder at reducere affald på. Vi kan fx genbruge papir til fyld i papkasser ved forsendelse, købe genanvendelige kaffekopper i stedet for engangskopper, købe flere brugte ting i stedet for nye, gå efter produkter med mindre emballage og kompostér madaffald i stedet for at smide det i affaldsbeholderen.

I Danmark skal både private og offentlige virksomheder sortere i 10 forskellige typer affald: Mad, restaffald, pap, papir, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald. Reglerne for affaldssortering er ensrettet i alle landets kommuner, men der er forskellige måder at indsamle de 10 typer affald på.

Vil du vide mere?

Spørg vores specialist i affaldssortering til virksomheder.

Carsten Jansen

Carsten Jansen

CEO

+45 2830 5000

cj@bicasolutions.dk

Vil du høre om løsninger, der gør affaldssortering nemmere?

Vi arbejder tæt sammen en række forhandlere landet over. Forhandlerne tilbyder bl.a. konsulentbesøg og salg via webshop og fysiske butikker.