Piktogrammer og symboler

Piktogrammer anvendes i affaldssortering som visuelle symboler, der repræsenterer forskellige affaldstyper. Ved brug af piktogrammer gør du det nemmere for brugerne at sortere deres affald korrekt. Affaldssorterings symboler er særlig nyttige i områder med mange besøgende eller internationale brugere, da billedsprog ofte er mere intuitivt end sprog. Se udvalg her.

24 ud af 380 produkter
Hent flere produkter

Opnå korrekt affaldssortering med piktogrammer og klistermærker

Gør affaldssortering nem og intuitiv med vores udvalg af piktogrammer og klistermærker designet til at guide brugerne til korrekt affaldshåndtering. Vores sortiment af affaldssorteringsmærker og klistermærker er lette at påsætte affaldsbeholderne. Vores affaldssortering mærker findes både som klistermærker og magneter. De magnetiske piktogrammer giver dig mulighed for at udskifte eller flytte rundt på symbolerne, hvis behovet skulle opstå. Vores mærkater til affaldssortering er udformet for at give tydelig og universel kommunikation om, hvordan affaldet skal sorteres. Disse piktogrammer affald gør det enkelt for alle, uanset sprog eller baggrund, at tage del i affaldssortering.

Genkendelige symboler og farver til affaldssortering

Brancheforeningen Cirkulær står bag det fælles affaldssystem for piktogrammer. Deres symboler og farver møder du både hjemme ved dig selv på affaldscontainerne og på affaldsbeholdere i det offentlige rum og arbejdspladsen. Disse klistermærker til affaldssortering skal bidrage til en fælles og ensrettet indsat for mere sortering. De affaldstyper vi skal sortere i er: Madaffald, restaffald, plastik, metal, glas, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald, pap og papir.   

Læs her om de 10 affaldstyper som du skal sortere i både i hjemmet og på arbejdspladsen. 

Hvorfor bruge piktogrammer?

Vi bruger piktogrammer og affaldssymboler for at tydeliggøre inddelingen af de forskellige affaldstyper for at minimere forkert sortering. På den måde skabes der bevidsthed om vigtigheden af korrekt affaldssortering med disse letforståelige klistermærker. Vi tilbyder affaldssorteringsmærker i forskellige størrelser og designs for at imødekomme dine specifikke behov. Uanset om det er til virksomheden, uddannelsesinstitutionen, børnehaven eller teateret har vi klistermærker, der passer perfekt til dine affaldssorteringssystemer. 

Affaldspiktogrammer og affaldssortering symboler er en vigtig del af affaldshåndtering og er designet til at informere medarbejderne og brugerne om, hvordan de skal sortere og håndtere deres affald. Piktogrammerne er enkle og let genkendelige og bruges ofte i kommunale affaldsordninger og på genbrugsstationer. 

De standardiserede affaldssortering mærkater er udviklet i et samarbejde mellem Brancheforeningen Cirkulær og Miljøstyrelsen og sikrer, at der kommunikeres klart og tydeligt om, hvordan affaldet skal sorteres og håndteres. Affaldspiktogrammerne viser blandt andet, hvilken type affald der skal i hvilken beholder, og hvordan det skal sorteres for at blive genanvendt. Der er også udviklet specifikke piktogrammer til brug på skoler og institutioner, der tydeligt viser, hvordan affaldet skal sorteres i for eksempel klasseværelser og på legepladser. Disse piktogrammer affald er udviklet med henblik på at lære børn og unge om korrekt affaldssortering og skabe en kultur for genanvendelse og bæredygtighed.

 

Tydelig kommunikation med piktogrammer 

For at få succes med affaldssortering i virksomhederne er tydelig afmærkning og kommunikation altafgørende. Affaldssortering symboler er med til at skabe gennemsigtighed og ikke mindst genkendelighed, når man skal sortere sit affald. En vigtig praksis for at passe på vores jord og ressourcer. Kommuner og virksomheder landet over bruger piktogrammer til at tydeliggøre, hvilket affald der skal i hvilke beholdere. Vores affald er nemlig en værdifuld ressource og korrekt sortering sikre mere genbrug og genanvendelse. Affaldssortering symboler og piktogrammer skaber fundamentet for korrekt sortering.