Affaldssortering | 3+ fraktioner

Affaldssortering indendørs skal være et fast element i indretningen i virksomhederne og på offentlige institutioner. Et samlet affaldsmøbel eller affaldssorteringssystem med 3-4 fraktioner samlet skaber effektiv sortering. Du kan nemt koble en enkelt affaldsbeholder på en 3 fraktions beholder ved hjælp af stærke magneter eller installere en justerbar hylde for yderligere opdeling.

19 ud af 19 produkter

Affaldssorteringssystem som et modulopbygget affaldsmøbel


Fra skraldespand til kildesortering er en dynamisk proces. Det der sorteres i dag, ændrer sig over tid i takt med at mulighederne for genanvendelse af vores affald øges. Modulopbyggede affaldssystemer er derfor den rette vej at gå. Tænk ind fra start, om ønske og behov er en statisk skraldespand eller en modulær affaldsbeholder, der kan tilpasses og udvides. Vi sikrer, at de rene linjer er med hele vejen. Affaldssortering er nemlig god stil. Og det er vores Bica løsninger også. Affaldssystemer er udviklet i tæt samarbejde med relevante aktører i branchen som bygherrer, arkitekter og rengøringspersonale. Alt lige fra placering af hængsler, materialetykkelse og kapaciteten på Bica affaldssorteringssystemer er gennemtænkt. Derved bliver det både en fornøjelse for arkitekten at indrette med løsningerne, for brugeren at smide affaldet ud og rengøringspersonalet at tømme affaldsstationerne. 

 

Affaldssortering væghængt til skoler og klasselokalet 


En nem måde at løse affaldssortering i f.eks. klasselokale eller børnehaven er ved vægthængt affaldssortering. Det er nemt at feje og gøre rent under affaldssystemet og det ser samtidig pænt og elegant ud. Den væghængte affaldsstation har flere inddelinger og er lavet i 1,3 mm pulverlakeret stål for nem vedligeholdelse og rengøring. Den store bagplade hjælper med at holde væggen ren for smuds. Der medfølger inderbeholdere, som er fremstillet af 100% genanvendt plast. Det er nemt at påsætte selvklæbende eller magnetiske piktogrammer.

 

Få en effektiv affaldssortering til kontoret


Ved at implementere et funktionelt og effektivt affaldssorteringssystem på kontoret bidrager I til at reducere miljøbelastningen og samtidig skabe en mere organiseret arbejdsplads. Ved at sortere affaldet på kontoret kan vi nemlig gøre endnu mere affald til ressourcer. Affaldssortering kontor kan løses på mange måder – det vigtigste er at være oplyst om antallet af affaldstyper, der skal sorteres og mængderne af affald. Bica modulopbyggede affaldssystemer er designet stilrent og kan kombineres på forskellige måder. Dette giver jer fleksibilitet til at tilpasse affaldssorteringen efter kontorets behov. De mest almindelige affaldstyper på kontoret er papir, plast, mad og restaffald. Når madaffald skal affaldssorteres kontor, kan man få sorteringsskraldespande med løftelåg eller pedal for håndfri betjening. Derved minimeres lugtgener og bananfluer ved det organiske affald. Det kræver planlægning, organisering og kommunikation for at komme godt i gang med affaldssortering i virksomheden.

 

Lovkrav om affaldssortering i virksomhederne


Affaldssortering i virksomheder: Fra 31. december 2022 gælder der nye krav til affaldssortering på arbejdspladser. Formålet er at øge genanvendelsen af affald og skabe mere bæredygtige virksomheder. Her er de vigtigste punkter:

  • Husholdningslignende affald: Alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med kravene i Affaldsbekendtgørelsen. Dette omfatter 10 affaldsfraktioner, herunder madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.
  • Affaldstyper og skraldespande: Virksomheder bør skabe overblik over, hvilke affaldstyper der ender i skraldespanden. Udover de nævnte fraktioner kan der være andre specifikke affaldstyper, som også skal sorteres. Det er vigtigt at opsætte skraldespande til de relevante affaldstyper og eventuelt kombinere visse fraktioner, f.eks. glas og metal.
  • Affaldspiktogrammer: For at guide medarbejderne bør virksomheder sætte affaldspiktogrammer på skraldespandene. Disse indikerer, hvilket affald der må komme i hver spand. Piktogrammerne kan også placeres på kontorets indendørs affaldssortering.
  • Kommunikation og oplysning: Det er vigtigt at kommunikere ændringerne til alle medarbejdere. Miljøstyrelsen har udarbejdet en kampagne med forslag til kommunikation. Derudover kan virksomheder finde yderligere oplysninger om sorteringskravene i Miljøstyrelsens kampagnemateriale.