Produktgaranti

Bica produkter er fremstillet ved hjælp af avancerede produktionsteknikker, godt håndværk og stål. Der er kvalitetskontrol i produktionen af samtlige Bica produkter. Kvalitetskontrollen foretages gennem udførlige tjekpunkter under tilblivelsesprocessen og helt ud i emballeringsprocessen. 
Bica kræver ikke nogen speciel vedligeholdelse, men vi henviser til vores vedligeholdelsesvejledning angående rengøring af produkterne. Garantien ophører dog, hvis anvendelse finder sted udenfor de nedennævnte brugsområder. 

Brugsområder Bica indendørsserier

Temperatur: 10-50° Celsius
Luftfugtighed: 30-70%

Brugsområder Bica udendørsserier

Bica udendørsbeholdere opfylder korrosionsklasse C3. Dette betyder, at tiltænkte brugsområder for disse produkter, i henhold til ISO 12944, er by- og industriområder med moderat svovldioxid forurening og kystområder med lavt saltindhold.

Oplever du fejl

Oplever du fejl på et Bica produkt ved udpakning eller ved opstilling, bedes du kontakte Bica eller din forhandler. Produktet vil da blive ombyttet eller fejl vil blive udbedret. Fejlen dokumenteres i form af tekst samt billeder og/eller videoer.

Produktgaranti

Bica giver 5 års produktgaranti og 2 års garanti på bevægelige dele. Udover dette, kan du også købe reservedele som døre, hjul og låg, hvis der skulle opstå en skade, som ved f.eks. hærværk eller uheld. 
Garantien frafalder som følge af ændringer og/eller indgreb af det solgte produkt foretaget af tredjepart eller hvis vedligeholdelses- og rengøringsvejledning ikke følges. Garantien dækker ikke naturligt slid og fejlagtig eller skødesløs behandling af det solgte produkt.