Affaldstilsyn i virksomheder

Styrket affaldstilsyn fra 2025

Som virksomhed skal du være opmærksom på det styrkede affaldstilsyn fra Miljøstyrelsen. Formålet er at sikre mindre affald og mere genanvendelse. Bliv klogere på, hvad det betyder for dig.

17.05.2024

Fra 2025 skal Miljøstyrelsen udføre to typer affaldstilsyn

De to typer er:

  1. Administrative tilsyn
  2. Fysiske tilsyn

Miljøstyrelsen udfører administrative affaldstilsyn med affaldsproducenter, indsamlingsvirksomheder og modtageanlæg. Det er ca. hver 15 virksomhed, der udvælges årligt. Udvælgelsen sker ud fra en vurdering af, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt.   

Fra 2025 skal ca. hver femte af de virksomheder, der har fået et administrativt tilsyn, have et fysisk tilsyn. Det svarer til ca. 4800 fysiske tilsyn årligt. Derudover får de virksomheder, der er underlagt regelmæssige miljøtilsyn et særskilt affaldstilsyn i forbindelse med miljøtilsynene. Det svarer til godt 9000 årlige tilsyn. Kommunerne kommer til at udføre langt de fleste tilsyn, dog skal Miljøstyrelsen føre tilsyn med bl.a. affaldshåndteringsvirksomheder.   

I 2027 tages der stilling til, om antallet af affaldstilsyn skal øges, og i 2029 foretages en evaluering af det styrkede affaldstilsyn.

Styrket affaldstilsyn i virksomheder fra 2025

Hvad er den store forskel på affaldstilsyn 2024 vs. 2025?

Der føres også tilsyn med virksomhederne nu, men de er rettet mod virksomheder med en miljøgodkendelse. Det skal sikre, at virksomhederne ikke forurener omgivelserne ud over det acceptable niveau og overholder vilkår i godkendelser og tilladelser.

Det nye styrkede affaldstilsyn fra 2025 bliver rettet mod alle virksomheder. Det styrkede tilsyn skal sikre:

  • At regler om håndtering af affald overholdes – fx at affaldet sorteres og håndteres korrekt
  • At affald, der er egnet til materialenyttiggørelse, bliver genanvendt eller på anden måde nyttiggjort fremfor fx at blive brændt
  • At nye virksomheder omfattes af affaldstilsyn, fx kontorer, detailbutikker, hoteller og restauranter.  

3 ud af 4 kommuner har udrullet affaldssortering

Miljøstyrelsen oplyser i april 2024, at 74 af landets 98 kommuner nu er registeret i mål med implementeringen af affaldsordningen for de 10 fraktioner af husholdningsaffald. Blandt de resterende 24 kommuner, viser kortlægning, at 23 kommuner er i gang med udrulningen, og at de forventer at være i mål i løbet af 2024.

Sådan finansieres affaldstilsynene

Både de administrative og fysiske tilsyn bliver 100 % gebyrfinansieret. Ligesom vi kender det ved tilsyn fra fødevarekontrollen. Det er altså virksomhederne, der skal betale for tilsynene.

Gebyrerne for administrative affaldstilsyn opkræves af Miljøstyrelsen, mens fysiske affaldstilsyn opkræves af tilsynsmyndighederne, dvs. enten kommunerne eller Miljøstyrelsen.

Er jeres virksomhed klar til affaldssortering?

Vi står klar til at rådgive jer hele vejen. Vi hjælper med at afdække jeres behov, så I får en effektiv affaldsløsning, der overholder lovgivningen og holder mange år frem.

Find produkter og sammensæt løsning!

Kontakt os for tilbud på en totalløsning!