Bica vedligeholdelsesguide

Sådan passer du godt på din Bica affaldssorteringsløsning

Vedligeholdelse og rengøring

Bica kræver meget lidt vedligeholdelse

Bica affaldsløsning er fremstillet og designet i et materiale, som kræver minimal vedligeholdelse. Løsningen kræver naturligvis løbende rengøring. Hent her vores guide til, hvordan du bedst passer på din løsning. Dog skal du undgå at benytte skuresvampe og -pulver samt opløsnings- og syreholdige rensemidler til rengøring.

Affaldssortering skal være nemt

Vedligeholdelse og rengøring

Låger og overflader

Rengøres nemt med en let opvredet fiberklud. Anvend almindelig sæbevand både udvendig og indvendig. Er flere affaldsbeholdere koblet sammen med magneter, tjek da løbende for snavs imellem beholderne. Skulle der opstå små ridser i overgladen kan et reparationskit købes.

Hjul og fødder

Hjul og fødder er skjulte bag soklen og kommer dermed ikke i direkte kontakt med affaldet. Tjek løbende for støv, der kan samle sig i hjulene. Det fjernes nemt ved at lægge beholderen på siden og vaske hjulene med en opvredet klud. Ved mere genstridigt snavs, anvend da rensebenzin.

Poseholdere

Rengøres nemt med en let opvredet fiberklud. Anvend almindelig sæbevand. Tjek en gang årligt om de to montageskruer stadig er spændt stramt. Poseholderne og skruer kan nemt skiftes, hvis disse skulle gå i stykker.

Gasdæmper, låg og fodpedaler

Gasdæmpere og beslag er placeret, så de opsamler mindst muligt snavs. Rengøres nemt med en let opvredet fiberklud. Anvend almindelig sæbevand. Åbnemekanismen til pedalbeholdere er bygget på nylonlejre, som ikke kræver smøring eller anden vedligehold.

Typiske spørgsmål og svar

Det er der flere grunde til. Sortering medfører, at mindre mængder affald ender til forbrænding. Affaldssortering bidrager samtidig til at genanvende langt flere materialer og reducerer dermed CO2-udledningen ved at mindske behovet for at producere nye materialer.  

Der er flere måder at reducere affald på. Vi kan fx genbruge papir til fyld i papkasser ved forsendelse, købe genanvendelige kaffekopper i stedet for engangskopper, købe flere brugte ting i stedet for nye, gå efter produkter med mindre emballage og kompostér madaffald i stedet for at smide det i affaldsbeholderen.

I Danmark skal både private og offentlige virksomheder sortere i 10 forskellige typer affald: Mad, restaffald, pap, papir, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald. Reglerne for affaldssortering er ensrettet i alle landets kommuner, men der er forskellige måder at indsamle de 10 typer affald på.

Vil du vide mere?

Spørg vores specialist i affaldssortering til virksomheder.

Carsten Jansen

Carsten Jansen

CEO

+45 2830 5000

cj@bicasolutions.dk

Vil du høre om løsninger, der gør affaldssortering nemmere?

Vi arbejder tæt sammen en række forhandlere landet over. Forhandlerne tilbyder bl.a. konsulentbesøg og salg via webshop og fysiske butikker.